Webmaster

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

pobrane (86)Termin, który ściśle wiąże się z tworzeniem stron WWW jest również pojecie webmastera. W języku angielskim oznacza on mistrza sieci. Ten termin jest przede wszystkim bardzo szeroko rozumiany, gdyż oznacza on osobę, która zajmuje się kodowaniem, projektowaniem strony internetowej. Poza tym webmaster zajmuje się również szatą graficzną oraz aktualizacją strony WWW. Przede wszystkim webmaster nie pracuje dla samego siebie, ale jest wynajmowany przez inne osoby, które zlecają mu stworzenie witryny WWW. Osoby, które dają mu to zlecenie mają głównie na celu zaistnienie w sieci internetowej. Webmaster może wykonywać takie zlecenia jednorazowo, bądź być stale na usługi jednej i tej samej osoby. Praca webmastera kończy się wtedy, gdy jego projekt zostanie zaakceptowany oraz poprzez umieszczenie tej witryny na serwerze. Poza tym webmaster w swojej pracy może ciągle udoskonalać jedną i tą samą stronę internetową.

Wówczas jego praca ma charakter ciągły. Webmaster będzie na prawdę mistrzem sieci, gdy jego strona będzie zgodna wraz ze standardami, które określa W3C. Każdy z webmasterów, którzy przykładają się do swojej pracy mogą sprawdzać to za pomocą walidatorów W3C, które są dostępne w sieci internetowej. Obecnie tworzenie stron internetowych oraz witryn internetowych nie jest tak proste jak kiedyś i nie raz przy zleceniach jest potrzeba kilka osób znających się na tym fachu a by zleceniodawca mógłby być w pełni zadowoleni z realizacji powierzonego zadania.

Read More

Cechy edytora HTML

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

support-hostingPowinniśmy również zdawać sobie sprawę z tego, ze strony internetowe jak i sam język nie istniej same w sobie, aby język HTML mógł istnieć niezbędny ku temu jest mu edytor. Jednakże powinniśmy pamiętać, że aby strona internatowa była bardzo dobra powinniśmy używać języka HTML przy pomocy bardzo dobrego edytora. Aby sprawdzić czy edytor jest dobry powinniśmy od niego wymagać sprawdzenia poprawności językowej oraz edycji informacji nagłówkowych. Edycja informacji nagłówkowych polega głownie na tym, ze taki edytor języka HTML powinien wspomagać tworzenie informacji nagłówkowych. Są one niezbędne do tego aby witryna mogła poprawnie funkcjonować w Internecie. Od bardzo dobrego edytora HTML powinniśmy również wymagać to, że musi on posiadać takie narzędzia, które są niezbędne do organizacji zespołu stron, które tworzą wspólnie witrynę internetową.

Poza tym edytor HTML, który jest bardzo dobry powinien zawierać w sobie takie narzędzia, które pomogą tworzyć szablony, a w ten sposób przyczynią się również do szybkości pisania stron oraz ujednolicania wyglądu dokumentów. Kolejną bardzo ważną rzeczą są biblioteki wstawek. Aby uzytkownik miał ułatwioną pracę dobry edytor HTML powinien posiadać możliwość tworzenia bibliotek, w których będzie możliwe przechowywanie zestawów kodów, którymi często się autor posługuje. W dobrym edytorze powinna znajdować się również możliwość podglądu dokumentu.

Read More

Semantyczny HTML

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

2-projektowanie-i-tworzenie-stron-wwwTworząc strony internetowe warto również posiadać taką wiedzę, ze istnieje coś takiego jak semantyczny HTML. Brzmi to tajemniczo jednak w praktyce ni jest to takie zawiłe. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie ma jednej oficjalnej specyfikacji, którą nazywa sie semantycznym HTML. Mówiąc o semantycznym HTML warto posiadać taką wiedzę, że jest to pewien cel oraz praktyka tworzenia dokumentów przy pomocy kodu. Ten kod zawiera znaczenie, które osoba tworząca stronę internetową chciała nadać konkretnym szczegółom tekstu. Nie bierze się wówczas również pod uwagę informacji na temat prezentacji. Tworząc semantyczne kody aktorzy powinni używać dostępnych znaczników oraz wyodrębnionych znaczeń fraz i struktury w dokumencie.

Poza tym tworząc stronę WWW należy również unikać znaczników prezentacyjnych. Warto również podkreślić, że taki kod jak semantyczny HTML wymaga kompletnej specyfikacji, a także oprogramowania przestrzegającego zasady, które są w nim zawarte. Poza tym można również wymienić wiele zalet, które posiada semantyczny HTML. Do tych zalet możemy przede wszystkim zaliczyć to, że sprawia, ze dokument staje się niezależny, a poza tym może być również formatowany na wiele sposobów. Zaletą semantycznego HTML jest również to, że uwalnia on autorów od potrzeby myślenia na temat sposobu prezentacji dokumentu. Zaletą jest również to, że zapewnia zgodność stylów elementów, które posiadają takie samo znaczenie.

Read More

Komponenty języka HTML- atrybuty

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

pobrane (91)Kolejnym podstawowym komponentem języka HTML są atrybuty. Podstawowa informacja na temat atrybutów brzmi tak, że atrybuty elementów składają się z par nazwa-wartość. Warto także wiedzieć, że są one rozdzielone znakiem „równa się”(=). Owe pary nazwa-wartość są zawarte w znaczniku, który otwiera element po jego nazwie. Poza tym powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że owa wartość może być zawarta zarówno w pojedynczych jak i w podwójnych cudzysłowach. Poza tym oprócz atrybutów typu nazwa-wartość istnieją także inne atrybuty, które mają wpływ na element w wyniku tego, że po prostu zostaną zawarte w znaczniku otwierającym. Powinniśmy także wiedzieć, że taki atrybut jak id sprawia, że element zawiera unikalny identyfikator.

Owy identyfikator może być użyty przez arkusze stów. Wówczas mogą służyć do sprecyzowania wyglądu tego elementu. Poza tym atrybut id może zostać użyty przez skrypty i wówczas można go zastosować do zmian jego zawartości. Kolejnym atrybutem tego typu jest atrybut class. Jego zadaniem jest służenie klasyfikowaniu elementów dla celów prezentacyjnych. Uznaje się również, że takie elementy, które posiadają ową klasę mogą otrzymać styl, który nie wyświetla sie w miejscu występowania kodu HTML, ale reprezentuje się na dole strony pod postacią stopki. Warto również wspomnieć o tym, że osoba, która posługuje się językiem HTML może użyć takiego znacznika jak style wówczas będzie mogła nadać styl konkretnemu elementowi w kodzie języka HTML.

Read More

Komponenty języka HTML- znaczniki

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

images (31)Rozprawiając na temat języka HTML warto również pokusić się o zrozumienie i zapoznanie się z komponentami tego języka. Ważną informacją jest przede wszystkim to, ze język HTML składa się z kilku podstawowych komponentów. Tymi komponentami są głównie znaczniki, typy danych, referencje znakowe, odwołania w postaci encji oraz deklaracja typów dokumentu. W tym momencie skupmy się na znacznikach. Warto wiedzieć, ze to właśnie znaczniki stanowią podstawowy komponent języka HTML. Są na tyle specyficzne, ze ich istotę charakteryzują dwa typy cech. Do tych cech zalicza się atrybuty oraz zawartość.

Zarówno atrybut jak i zawartość powinny spełniać określone wymagania. Musi tak się stać, ponieważ żaden dokument nie mógłby wówczas zostać poprawnie zwalidowany pod kątem zgodności ze standardem. Powinniśmy sobie również zdawać z tego sprawę, że znaczniki zaczynają się głównie znacznikiem otwierającym a kończą się adekwatnie znacznikiem zamykającym. Warto także wiedzieć, ze pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym znajduje się zawartość. Poza tym wyróżnia się kilka typów znaczników HTML. Należą do nich znaczniki strukturalne, znaczniki prezentacyjne oraz znaczniki hipertekstowe. Mówiąc o znacznikach strukturalnych powinniśmy wiedzieć, że do ich zadania zalicza się przede wszystkim opisywanie logicznej struktury tekstu. Znaczniki prezentacyjne natomiast służą do opisywania wyglądu poszczególnych elementów. Natomiast znaczniki hipertekstowe zawierają linki, które przekierowują do innych dokumentów bądź do części tego dokumentu, który obecnie jest oglądany.

Read More

Historia HTML

Posted by on lip 9, 2016 in TWORZENIE STRON WWW- World WIDE WEB I HTML | 0 comments

pobrane (92)Tak samo jak w przypadku world Wide Web tak samo w przypadku języka HTML swoje prace na temat HTML rozpoczął Tim Berner- Lee, który był naukowcem. Badania nad tym językiem rozpoczął już będąc w ośrodku CERN. Wówczas to stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego, który nazwał ENQUIRE. Przede wszystkim ten system był wykorzystywany do organizowania oraz do udostępniania dokumentów, które były związane ściśle z badaniami naukowymi. Fenomen tego naukowca polega na tym, że ten język dokoła rewolucji, gdyż możliwe stało się, że użytkownik posługując się wszelkimi odnośnikami posiadał możliwość przeglądania dokumentów, które znajdowały się w zupełnie odległym miejscu na świecie. Po raz pierwszy publicznie udostępniono specyfikację języka HTML w 1991 roku przez Tima Bernersa- Lee. Początkowo zawierała ona 22 znaczniki, które tworzyły prosty szkielet języka HTML.

Obecnie język HTML został udoskonalony i występuje w wersji HTML 4 i trzynaście z tych dwudziestu dwóch znaczników nadal jest wykorzystywanych. Warto również podkreślić, że język HTML został napisany przy pomocy istniejącego już wcześniej języka SGML. W tamtym czasie jednak HTML nie posiadał tak formalnej definicji jaką wówczas posiadał język SGML. Jednak nie długo trzeba było czekać na udoskonalenie tego języka. Już w 1993 roku dokonano pierwej specyfikacji języka HTML. W roku 1996 dokonano kolejnej specyfikacji HTML. W ostatnim czasie ostatnia specyfikacja miała miejsce w roku 1999, jednak poprawy jej błędów dokonano już w oku 2001.

Read More