White Hat Seo

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

google-seo“Follow the white rabbit” – chciałoby się zakrzyknąć za bohaterem jednego z kultowych filmów fantastycznych. Parafrazując tę filmową kwestię, można osobom rozpoczynającym swoją przygodę z pozycjonowaniem stron www poradzić: “podążaj za białym kapeluszem”. “White Hat “ – czyli właśnie “Biały Kapelusz” – to zestaw technik pozycjonujących i sposób działania pozycjonera pozostający w całkowitej zgodzie z nakazami, zakazami i wytycznymi określanymi przez twórców wyszukiwarek internetowych, w szczególności najpopularniejszej z nich, czyli Google.

Jednocześnie specjaliści zajmujący się pozycjonowaniem stron działający według zasad “białego seo” kierują się także przede wszystkim długofalowym dobrem Klienta oraz starają się nie szkodzić, a wręcz pomagać “kolegom po fachu”. “White Hat Seo” – chociaż operatorom wyszukiwarek internetowych zawsze zależy na sprawowaniu wyłącznej kontroli nad wynikami wyszukiwania – jest powszechnie akceptowane i stało się nieodłączną częścią współczesnego procesu tworzenia stron www i zarządzania nimi oraz prowadzenia biznesu w globalnej sieci.

Dlatego właśnie wybierając usługodawcę, który ma zająć się pozycjonowaniem naszej witryny, warto – oprócz oczywiście porównania proponowanych kosztów i osiąganych rezultatów podejmowanych przez niego działań – zwrócić uwagę na zasady, jakimi kieruję się w swojej pracy. Jeśli ktoś obiecuje nam uzyskanie bardzo szybkich efektów i nie bardzo chce podzielić się choćby w zarysie zestawem stosowanych technik, to możemy być niemal pewni, że jest “wyznawcą” tak zwanego “Black Hat Seo”. Jeśli więc zależy nam na jakości wyników i zbudowaniu solidnych podstaw dla internetowego biznesu – od takich pozycjonerów najlepiej jest uciekać “gdzie pieprz rośnie”…

Read More

Gray Hat Seo

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

“Trzy kolory Seo” – czarny, szary i biały – symbolizują różny poziom etyczny działań pozycjonerskich. Ponieważ SEO samo w sobie jest dziedziną, której reguły są dość rozmyte, to i charakter wykorzystywanych metod bywa trudny do określenia, a dodatkowo nieraz zmienia się z biegiem czasu. Techniki zaliczane wcześniej do “czarnego” seo mogą stać się zupełnie akceptowalne i odwrotnie. “Gray Hat Seo”, czyli “Pozycjonowanie Szarego Kapelusza” to stan pośredni pomiędzy w pełni etycznym postępowaniem, a “czarnym seo”. Stąd też szary kolor w nazwie. W przeważającej większości opiera się na dobrze znanych i powszechnie aprobowanych zasadach z zakresu “White Hat Seo”, jednak w celu dodania dodatkowego “kopa” prowadzonym działaniom wykorzystuje się również niektóre techniki zaliczane do nieetycznych, lub po prostu oficjalnie nie akceptowane przez popularne wyszukiwarki.

Często bardzo trudno jest określić gdzie przebiega granica pomiędzy “white”, a “black” seo. Najprostszym przykładem może być używanie w procesie pozycjonowania powszechnie wykorzystywanego tak zwanego zaplecza. Zgodnie z logiką taka praktyka nie wydaje się być w żaden sposób szkodliwa, a doświadczenie pokazuje, że wciąż jest skuteczna. Tymczasem potentat – i w zasadzie monopolista – na rynku wyszukiwania, czyli firma Google w oficjalnych wytycznych kategorycznie wypowiada się przeciwko wykorzystywaniu zaplecza podczas pozycjonowania stron www. Pomimo tego jednak w przeważającej większości działania z jego użyciem nie są w żaden sposób karane przez Google poprzez na przykład nakładanie filtrów obniżających pozycję w SERP’ach na witryny w ten sposób pozycjonowane. Oczywiście pod warunkiem, że samo zaplecze jest zbudowane w rozsądny sposób, a proces “search engine optimization” nie nosi znamion spamowania wyników wyszukiwania.

Read More

Black Hat Seo

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

google_lupa“Black Hat”, czyli dosłownie “czarny kapelusz” to w kinematografii często symbol tak zwanych “czarnych charakterów”, czyli postaci jednoznacznie złych. Pozycjonowanie stron www to bardzo obszerny zasób wiedzy i zestaw technik wynikających przede wszystkim z nieustających eksperymentów, w znacznie mniejszym natomiast stopni z oficjalnych wytycznych. Dzieje się tak dlatego, że twórcy wyszukiwarek internetowych najczęściej trzymają w tajemnicy wszelkie stosowane algorytmy, bo w ich interesie leży przecież pełna kontrola nad wynikami wyszukiwania – pełne zezwolenie na sterowanie nimi przez osoby “z zewnątrz” jest dla nich przeważnie największym koszmarem. Z tego powodu łatwiej znaleźć w internecie oficjalne listy technik niedozwolonych, niż wskazówki prawidłowego postępowania. Ponadto pozycjonerzy również posługują się swoistym niepisanym kodeksem etycznym określającym co jest dozwolone, a czego nie wolno robić.

“Black Hat Seo” to działania właśnie przekraczające te normy etyczne oraz zakazy i nakazy wydawane przez operatorów wyszukiwarek. “Czarne Seo” bywa nieraz zaskakująco skuteczne, jednak wiąże się przeważnie z olbrzymim ryzykiem, bowiem najczęściej szybko prowadzi do wykluczenia pozycjonowanej witryny z indeksów wyszukiwarek. Techniki stosowane w “Black Hat Seo” mogą obejmować między innymi ukrywanie i preparowanie tekstów i linków albo automatyczne generowanie treści na tysiącach powiązanych stron www. Punktem wspólnym wszystkich tych działań jest masowe tworzenie serwisów skierowanych wyłącznie do robotów przeszukujących sieć (ang. “crawler” lub “spider”). Pozycjonowanie “czarnego kapelusza” jest najczęściej wykorzystywane przez webmasterów, którym nie zależy na długofalowych efektach działań i dobrej jakości wyników – technik tych używa się przeważnie wtedy, kiedy skutek może być krótkotrwały, nie liczą się konsekwencje, ale potrzeba błyskawicznie osiągnąć cel. Typowe strony www przy których wykorzystuje się metody “Black Hat Seo” to na przykład rozmaite serwisy sprzedające podejrzane farmaceutyki. Niejednokrotnie ich operatorzy mają powiązania z przestępczością zorganizowaną.

Read More

Zaplecze

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

Wśród rozmaitych mniej lub bardziej skutecznych metod służących pozyskaniu wartościowych linków przychodzących do pozycjonowanej strony www znajduje się również tworzenie tak zwanego zaplecza. Zapleczem nazywa się zestaw specjalnych witryn, których w zasadzie jedynym celem jest umożliwienie tworzenia linków pozycjonujących. Z punktu widzenia “ludzkiego” użytkownika strony zapleczowe rzadko kiedy przedstawiają większa wartość. Warto jednak pamiętać, że czasy, kiedy sens maiło tworzenie zaplecza w sposób automatyczny na podstawie rozmaitych generatorów treści – w szczególności tekstów opartych na synonimach – czy też “scrappingu”, to znaczy sczytywania treści z innych stron www (na przykład wikipedii, portali newsowych, lub for internetowych) , albo umieszczaniu informacji pobieranych poprzez kanały RSS, odeszły do lamusa.

Algorytmy stosowane we współczesnych wyszukiwarkach potrafią bardzo szybko wykryć takie zabiegi i usunąć takie witryny z indeksu, przy okazji także nieraz nakładając “kary” w postaci filtrów obniżających pozycję w SERP’ach na pozycjonowane witryny! Dobre zaplecze, to zestaw serwisów, które posiadają sensowną, unikalną i powiązaną przynajmniej w ramach danych działów treść. Innymi słowy są to witryny, które – chociaż przeznaczone dla wyszukiwarek – mogą przynajmniej w teorii posłużyć także “prawdziwemu” internaucie. Najlepsze jest oczywiście zaplecze tematyczne, czyli budowane pod kątem ściśle określonej dziedziny. Istnieją dwie podstawowe szkoły dotyczące tworzenia zaplecza. Zgodnie z pierwszą z nich tworzy się je w pewnym sensie “na zapas”, a więc “w ciemno” – z myślą o przyszłych pracach pozycjonujących. Druga natomiast zakłada budowę zaplecza pod w celu wypozycjonowania konkretnej witryny. Najlepszą praktyką wydaje się jednak korzystanie z obu tych metod. Dobrze jest więc przystępując do pozycjonowania jakiejkolwiek witryny dysponować już gotowym zapleczem, którego można użyć we wstępnej fazie procesu, a następnie skupić się na kreowaniu jego dalszej części już pod ściśle określonym kątem konkretnej strony www i sprecyzowanych fraz.

Read More

SERP

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

brand-positioning_largeSearch Engine Result Page – bo tak właśnie brzmi rozwinięcie tego tajemniczego skrótu – to nic innego, jak strona z listą wyników wyszukiwania dla danego zestawu słów kluczowych. Z tego też względu jest to pojęcie, którego znajomość musi znaleźć się już na samym początku przygody z pozycjonowaniem i optymalizacją w słowniku każdego adepta tej sztuki. To właśnie zaistnienie w SERP’ach na jak najlepszej pozycji jest głównym i jedynym celem całego procesu, o nie toczy się zaciekła walka. Zabierając się za naukę pozycjonowania warto poświęcić więcej czasu na zrozumienie mechanizmów rządzących powstawaniem Search Engine Result Page.

Trzeba też pamiętać, że generujące je algorytmy dość często ulegają drobnym modyfikacjom, a od czasu do czasu są nawet całkowicie zmieniane. Dlatego bywa tak, że niektóre techniki pozycjonowania stron www z czasem przestają działać lub wręcz zaczynają przynosić skutki odwrotne do zamierzonych. Z tego względu bycie dobrym pozycjonerem wymaga ciągłej nauki, śledzenia wszelkich nowości, a także plotek, przecieków i doświadczeń kolegów “po fachu” – trzeba po prostu ciągle doskonalić się w branży. Istotny jest także fakt, że SERP’y w przypadku różnych wyszukiwarek powstają w wyniku działania bardzo różnych, często zupełnie do siebie niepodobnych algorytmów.

Co więcej – nawet w ramach jednej wyszukiwarki – SERP’y w zależności od serwerów, a w szczególności centrów danych w których są generowane, również mogą się od siebie różnić. To zupełnie normalne i powszechne zjawisko i trzeba mieć jego świadomość w codziennej pracy. Na szczęście istnieją też specjalne narzędzia służące do tego, aby wygodnie sprawdzić skutki działań pozycjonujących właśnie w przypadku różnych wyszukiwarek, serwerów oraz baz danych. Warto dołączyć je do arsenału wykorzystywanych środków, bo dzięki nim praca związana z pozycjonowaniem stron internetowych staje się znacznie łatwiejsza, a jej skutki prostsze do przewidzenia.

Read More

Presell pages

Posted by on paź 28, 2015 in Słownik pozycjonera | 0 comments

bielsko_pozycjonowanie_stron-456x250

“Presell pages” są specjalnymi witrynami, których jedynym celem jest właśnie pomoc w skutecznym pozycjonowaniu stron. W Polsce – ze względu na podobne brzmienie fonetyczne – nazywane są często “preclami”, lub bardziej pieszczotliwie – “precelkami”. Znaczenie popularnych “precli” dla algorytmów napędzających największe wyszukiwarki internetowe z biegiem lat stopniowo maleje, jednak wartościowe linki – a presell pages są ich całkiem niezłym źródłem – zawsze są przydatne. Zasada działania “presell pages” opiera się na umożliwieniu internautom zamieszczania artykułów w postaci tekstów opatrzonych linkami pozycjonującymi o odpowiednio dobranej zawartości “anchor tekst”.

Pryncypialną zasadą do której należy się stosować podczas wykorzystywania “precli” jest to, aby zamieszczać w nich treści unikalne, czyli nie powtarzać tych samych artykułów w różnych serwisach. Bardzo ważną sprawą jest także to, aby treści te były wartościowe z punktu widzenia “żywego użytkownika”. Dzięki tym regułom “precle” znacząco odróżniają się od typowych katalogów stron, nie mówiąc już o tak zwanych “farmach linków”. Dlatego też są zazwyczaj całkiem nieźle ocenianie przez algorytmy wyszukiwania, a przez to zamieszczone w nich linki mają stosunkowo wysoką wartość i stanowią skuteczny “dopalacz” w walce o uzyskanie przez stronę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania pod określonymi słowami kluczowymi.

Read More